Ehitus majade Tallinnas, korterite remont

    Tere tulemast Poliisol OÜ ettevõte kodulehele! Meie ettevõte ei ole just suur, see on olnud Eesti ehitusturul alates 2007. aastast ning osutab teenuseid vähekorruselise ehituse valdkonnas. Ettevõte tegevuse põhisuunaks on ühepereelamute ehitamine, kuid osutame erinevaid ehitusteenuseid ka linnakorterite ja linnast väljas oleva kinnisvara omanikele.

   Meie tegevus toetub põhiliselt komplekslähenemise põhimõttele. Me ei väsi kordamast, et ehitamise või renoveerimise protsess nõuab mitme ülesande täitmist ning lisaks erinevatele teadmistele ja oskustele ehituse valdkonnas ka töötavate spetsialistide tegevuse õiget koordineerimist ehitamise või renoveerimise kõikidel etappide käigus.

    Käesolevat lähenemist saab realiseerida vaid siis, kui on olemas ühtne juhtkeskus, mis suunab ja organiseerib tööd kogu ehitusobjektil, olgugi, et tegu võib olla suhteliselt väikese objektiga nagu näiteks ühe- või kahekorruseline maja, kus väikese ruumi piirides töötab üheaegselt või vaheldumisi töötavad müürsepad ja puusepad, betoonimeistrid ja elektrikud, plaatijad ja maalrid ning torulukksepad.

    Meie konkurentsi eelis seisneb selles, et ettevõte tegevuse aja jooksul oleme saanud palju kogemusi, lihvinud enda oskusi ja võimeid ning saame julgelt öelda, et oleme universaalsed ehitajad. See tähendab, et suure osa töödest viime läbi iseseisvalt, seda ühe ettevõte raames, vaid 2-3 inimese tööjõul. Pöördume enda pikaajaliste ja usaldusväärsete partnerite poole ainult mõnede tööde läbiviimisel, näiteks betoonpõrandate valamine, gaasitrasside ehitustööd, katuste ehitamine.

    Usume, et kui pöördute meie poole, jääte koostöö tulemusega rahule.

Siira lugupidamisega

Poliisol OÜ